ภริยา ผชท.ทร.ไทย/กัวลาลัมเปอร์ ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ทีมฟุตบอล NAVY FC

Release Date : 22-06-2017 00:00:00
ภริยา ผชท.ทร.ไทย/กัวลาลัมเปอร์  ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ทีมฟุตบอล NAVY FC

น.อ.หญิง ขวัญฤดี เม่งอำพัน ภริยา ผชท.ทร.ไทย/กัวลาลัมเปอร์ และเจ้าหน้าที่ประจำ สน.ฯ ได้ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ทีมฟุตบอล NAVY FC ในโอกาสนำนักฟุตบอลในสังกัด ประกอบไปด้วย Mr.Seungwhan Bang สัญชาติเกาหลี และ Mr.Rodrigo Vergilio สัญชาติบราซิล มาดำเนินการเรื่อง Visa ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มี.ค.๖๐