น.อ.กระแสร์ เม่งอำพัน ผชท.ทร.ไทย/กัวลาลัมเปอร์ และภริยา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร และพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในรัชการที่ ๙

Release Date : 15-08-2017 00:00:00
น.อ.กระแสร์ เม่งอำพัน ผชท.ทร.ไทย/กัวลาลัมเปอร์ และภริยา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร และพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในรัชการที่ ๙

น.อ.กระแสร์ เม่งอำพัน ผชท.ทร.ไทย/กัวลาลัมเปอร์ และภริยา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร และพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในรัชการที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อ ๑๒ ส.ค.๖๐

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.กระแสร์ เม่งอำพัน ผชท.ทร.ไทย/กัวลาลัมเปอร์ และภริยา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร และพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในรัชการที่ ๙
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง