ผชท.ทร.ไทย/กัวลาลัมเปอร์ และภริยา ร่วมงานวันกองทัพสาธารณรัฐสิงคโปร์

Release Date : 04-08-2017 00:00:00
ผชท.ทร.ไทย/กัวลาลัมเปอร์ และภริยา ร่วมงานวันกองทัพสาธารณรัฐสิงคโปร์

น.อ.กระแสร์ เม่งอำพัน ผชท.ทร.ไทย/กัวลาลัมเปอร์ และภริยา ร่วมงานวันกองทัพสาธารณรัฐสิงคโปร์ ณ Shangri-La Hotel Kuala Lampur เมื่่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผชท.ทร.ไทย/กัวลาลัมเปอร์ และภริยา ร่วมงานวันกองทัพสาธารณรัฐสิงคโปร์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง