ผชท.ทร.ไทย/กัวลาลัมเปอร์ และภริยา ร่วมงานวันกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ครบรอบ 90 ปีน.อ.กระแสร์ เม่งอำพัน ผชท.ทร.ไทย/กัวลาลัมเปอร์ และภริยา ร่วมงานวันกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ครบรอบ 90 ปี ณ โรงแรมแชงกลีลา กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560

Release Date : 04-08-2017 00:00:00
ผชท.ทร.ไทย/กัวลาลัมเปอร์ และภริยา ร่วมงานวันกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ครบรอบ 90 ปีน.อ.กระแสร์ เม่งอำพัน ผชท.ทร.ไทย/กัวลาลัมเปอร์ และภริยา ร่วมงานวันกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ครบรอบ 90 ปี ณ โรงแรมแชงกลีลา กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560

น.อ.กระแสร์ เม่งอำพัน ผชท.ทร.ไทย/กัวลาลัมเปอร์ และภริยา ร่วมงานวันกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ครบรอบ 90 ปี ณ โรงแรมแชงกลีลา กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผชท.ทร.ไทย/กัวลาลัมเปอร์ และภริยา ร่วมงานวันกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ครบรอบ 90 ปีน.อ.กระแสร์ เม่งอำพัน ผชท.ทร.ไทย/กัวลาลัมเปอร์ และภริยา ร่วมงานวันกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ครบรอบ 90 ปี ณ โรงแรมแชงกลีลา กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง