ผชท.ทร.ไทย/กัวลาลัมเปอร์ และภริยา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ดินทรเทพยวรางกูร ครบ ๖๕ พรรษา

Release Date : 02-08-2017 00:00:00
 ผชท.ทร.ไทย/กัวลาลัมเปอร์ และภริยา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ดินทรเทพยวรางกูร ครบ ๖๕ พรรษา

น.อ.กระแสร์ เม่งอำพัน ผชท.ทร.ไทย/กัวลาลัมเปอร์ และภริยา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ๙ รูป จากวัดพุทธไทยเชตวัน วัดพุทธชยันตี วัดแม่ลิ้ว และวัดนิโครธาราม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ดินทรเทพยวรางกูร ครบ ๖๕ พรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็พระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องุหงารายา สถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

รูปภาพที่เกียวข้อง
 ผชท.ทร.ไทย/กัวลาลัมเปอร์ และภริยา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ดินทรเทพยวรางกูร ครบ ๖๕ พรรษา
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง