สนง.ผชท. ประจำกรุงกัวลัมเปอร์ กำหนดจัดงานวัน กองทัพไทย

Release Date : 12-01-2016 00:00:00
สนง.ผชท. ประจำกรุงกัวลัมเปอร์ กำหนดจัดงานวัน กองทัพไทย

สนง.ผชท. ประจำกรุงกัวลัมเปอร์ กำหนดจัดงานวัน กองทัพไทย ในวัน ๑๘  มกราคม ๒๕๕๙  เวลา 19.30-21.30 น.

ณ Grand Ballroom,Renaissance Hotel,Kuala Lumpur

รูปภาพที่เกียวข้อง
สนง.ผชท. ประจำกรุงกัวลัมเปอร์ กำหนดจัดงานวัน กองทัพไทย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง